Συνέδριο Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων Volvo

Κυρ, 25/03/2018 - 20:00

H εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε., Επίσημος Εισαγωγέας-Διανομέας των προϊόντων της Volvo Trucks στην Ελλάδα, πραγματοποίησε συνέδριο με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του After Sales, αλλά και τις νέες τεχνολογίες της Volvo Trucks.

«Σκοπός της εταιρείας μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πελάτες μας, αλλά και η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αναβάθμιση της εικόνας των συνεργατών μας, την ενίσχυση της κερδοφορίας τους, τη βελτίωση της τεχνικής τους κατάρτισης μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και τη χρήση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων και ανταλλακτικών της Volvo Trucks.», δήλωσε στην ομιλία του ο κος Αλέξανδρος Δ. Σαρακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι εκπρόσωποι των εξουσιοδοτημένων συνεργείων ενημερώθηκαν για τα νέα προγράμματα service και ανταλλακτικών, καθώς και για το ετήσιο πλάνο εκπαίδευσης. Οι νέοι κοινοτικοί κανονισμοί που έχουν τεθεί σε εφαρμογή σχετικά με τις εκπομπές CO2 και κατανάλωσης καυσίμων, καθώς επίσης και οι νέες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την επίτευξη των νέων ορίων, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση του Δικτύου των Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων, προκειμένου αυτό να είναι σε θέση να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο service των επαγγελματικών οχημάτων.

Τέλος κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, βραβεύτηκαν οι συνεργάτες με τα καλύτερα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς. Τα βραβεία που απονεμήθηκαν είναι:

  • Υψηλής Επίδοσης στις Αγορές Ανταλλακτικών για το Έτος 2017 (απονεμήθηκε στα Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.).
  • Υψηλότερης Ανάπτυξης Αγορών Ανταλλακτικών κατά την πενταετία 2013-2017 (απονεμήθηκε στην εταιρεία Παπαναστασίου Ευάγγελος).
  • Αξιοπιστίας και Συνέπειας στις Τεχνικές Διαδικασίες (απονεμήθηκε στην εταιρεία Κουκιάς Α.Ε.).