Τροχοί & TIR

Συνέχεια επιδοτήσεων επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων μεταφορών/ Logistics

Εγκρίθηκαν προς ενίσχυση τα επενδυτικά σχέδια δύο ακόμη επιχειρήσεων με έδρα στη Δράμα και στην Κρήτη.
Τρίτη 02/07/2024 - 13:37
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Εγκρίθηκαν προς ενίσχυση τα επενδυτικά σχέδια δύο ακόμη επιχειρήσεων με έδρα στη Δράμα και στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «ΠΟΡΕΙΑ Ι.Κ.Ε.» που αναφέρεται στη «Δημιουργία Νέας Μονάδας Logistics», Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics), στη θέση/οδό ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 999.916,69 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 999.916,69 €.

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης του παραπάνω επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στα 698.541 ευρώ.

Ομοίως, με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα της επιχείρησης «Ε. & Α. ΤΑΚΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε» το επενδυτικό σχέδιο που αναφέρεται στην «Ίδρυση Επιχείρησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Logistics» Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, logistics), στη θέση «Σησαμιά», στο 3 χλμ. της οδού Ηρακλείου Μοιρών, Δ.Δ. Bουτών, Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, της Περιφέρειας Κρήτης. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος είναι ίσο με 990.533,10 €.

Η συνολική ενίσχυση του παραπάνω επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των 554.698 ευρώ.

PreviousNext