Από αύριο, Τρίτη, έως την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου, στη Σχολή Ικάρων στο Τατόι, η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΕΘΑ θα διοργανώσει -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- Διυπουργικό Συνέδριο, με θέμα: « Ο ρόλος της Εφοδιαστικής Πολιτικής σε Περίοδο Κρίσης και Πολέμου».

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των βασικών υπηρεσιακών παραγόντων των Ενόπλων Δυνάμεων και των υπολοίπων φορέων του κρατικού μηχανισμού επί μεθόδων, διαδικασιών και προτύπων Εφοδιαστικής Πολιτικής κατά την περίοδο κρίσης και πολέμου.

Επιπλέον, στόχος του Συνεδρίου είναι η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου εφοδιαστικής αντίληψης και η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των καθ’ ύλη αρμόδιων φορέων των Ενόπλων Δυνάμεων και του ευρύτερου κρατικού μηχανισμού υπό την οπτική της ολιστικής προσέγγισης (Holistic approach), για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας σύγχρονης πολιτικής εφοδιασμού κατά τη διάρκεια κρίσεων και πολέμου.

Κατά τις εργασίες του Συνεδρίου θα εξεταστούν διεξοδικά οι ακόλουθες θεματικές:

  • Πολιτικές διαχείρισης κινδύνου με όρους αυτάρκειας και αυτονομίας για την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού.

  • Η διοικητική μέριμνα και ο εφοδιασμός στο στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

  • Τα σύγχρονα μοντέλα εφοδιασμού.

  • Αξιοποίηση της τεχνολογίας στον σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.

  • Η ανθεκτικότητα (Resilience) της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά την περίοδο κρίσεων ή πολέμου.