Ελαφρώς χαμηλότερα θα είναι τα τέλη ταξινόμησης για τα καινούρια, «καθαρά» ελαφρά επαγγελματικά, αλλά κατά πολύ αυξημένα για τα Euro 5, τα EEV (γνωστά σαν «πενταμισάρια») και αυτά που δεν πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στον κανονισμό 692/2008.

Συγκεκριμένα, στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών που έχει ήδη αναρτηθεί στη «διαύγεια» προβλέπεται ευνοϊκότερη φορολογία για τα τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα και αυξημένη για τα οχήματα προγενέστερων επιπέδων ρύπων (Euro).

Έτσι, για τα φορτηγά αυτοκίνητα και τις βάσεις τους της Δασμολογικής Κλάσης Δ.Κ. 87.04 και τα αυτοκίνητα οχήματα που διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων της Δασμολογικής Κλάσης Δ.Κ 87.03, δηλαδή αυτοκίνητα pick up, τύπου τζιπ, αγροτικά και ελαφρά βαν, οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), προκειμένου για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών Euro 5, όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισμούς 715/2007 (ΕΚ) και 692/2008 (ΕΕ) ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών, ή τις προδιαγραφές των σειρών Β2 ή C (EEV) της Οδηγίας 1999/96 ΕΚ, 2005/55 (ΕΚ) Euro 5 και κατά ποσοστό εκατό (100 %), προκειμένου για αυτοκίνητα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των ανωτέρω ορίων εκπομπών και των προδιαγραφών των ανωτέρω Κανονισμών και τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών Euro 6, όπως αυτά προβλέπονται στους Κανονισμούς 715/2007 (ΕΚ), 692/2008 (ΕΚ), καθώς και αυτά που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του Κανονισμού 595/2009 Euro 6.

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου, οπότε θα οριστικοποιηθούν τα ποσοστά φόρου ανάλογα με την κατηγορία του κάθε οχήματος, θα δημοσιεύσουμε τους αναλυτικούς πίνακες.