Ανάσα για τους αυτοκινητιστές και όλους τους ιδιοκτήτες η παράταση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του έτους 2021.

'Οπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση τα τέλη μπορούν να πληρωθούν μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2021. Μέχρι την ίδια ημερομηνία παρατείνεται και η προθεσμία κατάθεσης των πινακίδων