Τέσσερις μέρες αδράνειας θα πρέπει να παρεμβάλλονται υποχρεωτικά μεταξύ δύο περιόδων καμποτάζ, ώστε να αποφεύγεται η συστηματική διενέργεια μεταφορών από ένα φορτηγό στο έδαφος άλλης χώρας από εκείνη που έχει ταξινομηθεί (πινακίδες).

Αυτή είναι η βασική και μοναδική αλλαγή που επέρχεται στο καμποτάζ, δηλαδή διατηρείται το δικαίωμα ενός φορτηγού να πραγματοποιεί στο έδαφος άλλης χώρας μέχρι 3 μεταφορές σε διάστημα 7 ημερών.

Με την αλλαγή που επέρχεται μετά την πραγματοποίηση των 3 μεταφορών ή μετά την παρέλευση των 7 ημερών, το φορτηγό δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει άλλη μεταφορά για 4 ημέρες.

Βέβαια, ο περιορισμός αφορά πάντα το ίδιο φορτηγό, που σημαίνει ότι μια μεταφορά μπορεί να εκτελεστεί από άλλο φορτηγό της ίδιας εταιρείας που βρίσκεται στην άλλη χώρα και δεν έχει εξαντλήσει τους παραπάνω περιορισμούς (των 3 μεταφορών σε διάστημα 7 ημερών).

Πέρα όμως από τα παραπάνω, οι εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών των κρατών-μελών συμφωνούν ότι ο έλεγχος του καμποτάζ είναι εξαιρετικά δύσκολος και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις για τις αρχές ελέγχου. Οι ίδιοι, πάντως, συμφωνούν ότι οριστικό τέλος στις παραβάσεις των κανόνων του καμποτάζ θα δοθεί αργότερα με την τοποθέτηση των δορυφορικών διοδίων, όπου προηγμένα GPS θα είναι σε θέση να βλέπουν, πότε ένα φορτηγό εισέρχεται στην άλλη χώρα και να παρακολουθούν την κυκλοφορία του μέχρι αυτό να εξέλθει από τη χώρα.