ψηφιακοί ταχογράφοι

Φωτό: Αρχείο Ελληνικής Αστυνομίας
Φωτό: Polizei Gottingen