Αρκετές περιφέρειες της χώρας εξήγγειλαν ήδη τα προγράμματα διενέργειας εξετάσεων για μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, καθώς και για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) οδικού μεταφορέα Επιβατών και Εμπορευμάτων, έτους 2020.

Συγκεκριμένα:

Για τις εξετάσεις ADR (μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων):

pinakas_adr_0.jpg

Για τις εξετάσεις υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων:

pinakas_pee_0.jpg

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις καλό είναι να απευθύνονται στις κατά τόπους σχολές ΣΕΚΑΜ και ΣΕΚΟΟΜΕΕ ή στις διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών.