Ξεκίνησαν οι χρηματοδοτήσεις τόσο για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων των ΚΤΕΛ όσο και για την αντικατάσταση των λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του υπ. Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00€), σε βάρος του έργου 2003ΣΕ38000000 «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ν. 2963/2001», ως εξής:

Χρηματοδοτούμενα ΚΤΕΛ για εγκαταστάσεις:

1_0.png

Χρηματοδότηση για αντικατάσταση λεωφορείων:

3_0.png

p1010073_0.jpg