Τροχοί & TIR

Υποχρεωτικά με ευφυή ταχογράφο

Οχήματα που ταξινομούνται από τις 21 Αυγούστου 2023 και μετά πρέπει να φέρουν ευφυή ταχογράφο 2ης έκδοσης. Αυτό ορίζει εγκύκλιος του υπ. Μεταφορών προς τις υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας. Η υπο
Τρίτη 28/03/2023 - 12:52
Κοινοποίηση στα Social Media

Οχήματα που ταξινομούνται από τις 21 Αυγούστου 2023 και μετά πρέπει να φέρουν ευφυή ταχογράφο 2ης έκδοσης. Αυτό ορίζει εγκύκλιος του υπ. Μεταφορών προς τις υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας. Η υποχρέωση εφοδιασμού των οχημάτων με τον έξυπνο ταχογράφο 2 προκύπτει από τον Κανονισμό της ΕΕ.

Η εγκύκλιος του υφυπουργού Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, αναφέρει συγκεκριμένα:

1. Σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του σχετικού Κανονισμού, τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου, καθώς και τα οχήματα μεταφοράς επιβατών άνω των 9 θέσεων, τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά από τις 21 Αυγούστου 2023 και εφεξής, εάν δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση τοποθέτησης ταχογράφου, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ευφυή ταχογράφο 2ης έκδοσης (smart tachograph version 2).

2. Οι περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά την ταξινόμηση των οχημάτων της παραπάνω παραγράφου πρέπει να ελέγχουν εάν φέρουν ευφυή ταχογράφο 2ης έκδοσης, που είναι ενεργοποιημένος και βαθμονομημένος, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

3. Επιπλέον, ο εξοπλισμός του οχήματος με ευφυή ταχογράφο 2ης έκδοσης καταχωρείται από την περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στο online Μηχανογραφικό Σύστημα (Μ.Σ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας αυτού, στη στήλη των παρατηρήσεων, με τον κωδικό 190 «ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ».

PreviousNext