Τροχοί & TIR

Δοκιμές αντοχής χαραδρογέφυρας στην Εγνατία

Πόσο εύκολο είναι να ελέγξουμε την κατάσταση των υποδομών του οδικού δικτύου, όπως για παράδειγμα μιας γέφυρας, μετά από μια ισχυρή σεισμική δόνηση άμεσα, με ασφάλεια και χωρίς να διακοπε
Κοινοποίηση στα Social Media

Πόσο εύκολο είναι να ελέγξουμε την κατάσταση των υποδομών του οδικού δικτύου, όπως για παράδειγμα μιας γέφυρας, μετά από μια ισχυρή σεισμική δόνηση άμεσα, με ασφάλεια και χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων; Η πρόσφατη πιλοτική δοκιμή του ερευνητικού έργου RESIST που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα και μάλιστα στην Εγνατία Οδό απέδειξε ότι είναι εφικτό. 

Οι καινοτόμες τεχνολογίες (ρομποτικά drones, υπερηχητικοί αισθητήρες και εργαλεία υπολογιστικής όρασης, εφαρμογές εκτίμησης κινδύνου και ενημέρωσης των χρηστών) που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου RESIST, επιτρέπουν την άμεση αξιολόγηση της κατάστασης της υποδομής, τη λήψη κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης και την παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης στους χρήστες του οδικού δικτύου. Στο έργο συμμετέχουν 17 εταίροι από την Ευρώπη, ανάμεσά τους 5 ελληνικοί φορείς και επιχειρήσεις: το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ – με ρόλο συντονιστή- η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, η DBA και η ERRA. 

Στη δοκιμή που πραγματοποιήθηκε στη χαραδρογέφυρα Τ9/Τ11 (περιοχή Περιστερίου Μετσόβου) της Εγνατίας Οδού, η Εγνατία Οδός ΑΕ σε συνεργασία με τους ερευνητικούς εταίρους του έργου έθεσαν στόχο να αξιολογηθεί άμεσα η κατάσταση της γέφυρας, μετά από μία υποτιθέμενη ισχυρή σεισμική δόνηση. Έτσι, διεξήχθη μία σειρά δράσεων για την επιθεώρηση της γέφυρας και ενεργοποιήθηκαν τα συνεργεία και ο εξοπλισμός της Υποδιεύθυνσης Γεφυρών, του αναδόχου συντήρησης της Εγνατίας Οδού και άλλων φορέων υποστήριξης. Οι τεχνικοί εταίροι του έργου χρησιμοποίησαν τα ελαφριά και ευέλικτα ρομποτικά drones που έχουν κατασκευαστεί για το RESIST, προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες μετρήσεις και να σταλούν για περαιτέρω ανάλυση. Ο βαθμός καταπόνησης, μετατόπισης ή ακόμα και κλίσης της γέφυρας αξιολογήθηκε με τη βοήθεια των αισθητήρων που είναι εγκατεστημένοι από το δίκτυο παρακολούθησης της Εγνατίας Οδού, αλλά και μέσω πρόσθετων αισθητήρων που τοποθετήθηκαν στα κρίσιμα σημεία της γέφυρας. Οι εικόνες που συλλέχθηκαν, -μετά από κατάλληλη επεξεργασία- συνέθεσαν το τρισδιάστατο μοντέλο της υποδομής και παράλληλα πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις υπερήχων και ανίχνευσης οπλισμού.

Τέλος, δοκιμάστηκε και το σύστημα διασφάλισης της απρόσκοπτης κινητικότητας καθώς και η εφαρμογή για έξυπνα κινητά, -η οποία αναπτύχθηκε για να ενημερώσει τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου σχετικά με τη διακοπή της κυκλοφορίας και να τους προτείνει εναλλακτικές διαδρομές.

Το γεγονός ότι επετεύχθη τόσο η έγκαιρη πρόγνωση προβλημάτων στη δομική κατάσταση της γέφυρας όσο και η άμεση αποκατάσταση των χερσαίων μεταφορών, καθιστά πλήρως επιτυχημένη την πρώτη πιλοτική δοκιμή του έργου σε πραγματικό περιβάλλον. Η δεύτερη πιλοτική δοκιμή του έργου RESIST πραγματοποιήθηκε επίσης με επιτυχία και εξίσου σημαντικά αποτελέσματα, στον αυτοκινητόδρομο Α39 στο Τορίνο της Ιταλίας και συγκεκριμένα στη γέφυρα Millaures Viaduct και τη σήραγγα St. Petronilla.

Το έργο RESilient transport InfraSTructure to Extreme Events (RESIST) έθεσε στόχο να αυξήσει την ανθεκτικότητα και να ενισχύσει την ανεμπόδιστη λειτουργία των οδικών δικτύων και υποδομών σε καταστάσεις ακραίων φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών. Σε αυτή την κατεύθυνση, ανέπτυξε μια ενοποιημένη, διαλειτουργική, με δυνατότητα διεύρυνσης πλατφόρμας, που θα συμβάλει στην επίτευξη υψηλών επιπέδων ανθεκτικότητας του οδικού δικτύου, θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του και θα προστατεύει τους χρήστες του με την παροχή κατάλληλων πληροφοριών σε περιπτώσεις ακραίων συνθηκών. Στις 24 Ιουνίου 2022, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και η τελική εκδήλωση του έργου όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους.

Πηγή: ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ και Resist

PreviousNext