βιβλίο δρομολογίων

Απόφαση: Σημαντική παράβαση και πρόστιμο για τη μη τήρηση βιβλίου δρομολογίων

05/09/2022 - 11:59

Στις σημαντικές παραβάσεις έχει συμπεριλάβει το υπ. Εργασίας το βιβλίο δρομολογίων, η μη τήρηση του οποίου συνεπάγεται πρόστιμο μέχρι 3.000 ευρώ.