διαγωνισμός μεταφοράς φοιτητών

πουλμαν, λεωφορείο, τουρίστες
λεωφορείο, πούλμαν,