Νομοθεσία | Page 5 | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Νομοθεσία

Νέο Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας»

Μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία συνένωσης επιχειρήσεων με κοινό στόχο την ανάπτυξη και αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών δίνει το πρόγραμμα «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» που ανακοίνωσε...

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινούν οι έλεγχοι των βυτιοφόρων

Ενόψει της έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου για θέρμανση, στις 15-10-2019, δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες προς τις αρχές για διενέργεια στοχευμένων ελέγχων στα βυτιοφόρα οχήματα διανομής...

Εποπτεία πρατηρίων

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και οργάνωσης ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος κεντρικής εποπτείας και εξ αποστάσεως ελέγχου των νομίμως λειτουργούντων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, το...

Μόνο με ευφυή ταχογράφο χορηγείται άδεια κυκλοφορίας στα καινούργια - Ποια οχήματα εξαιρούνται

Οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου, και οχήματα μεταφοράς επιβατών άνω των 9 θέσεων, για τα οποία...

 Οι οδηγίες αφορούν στους ελέγχους που πραγματοποιούνται εντός του ελληνικού εδάφους και με την υποχρέωση των οδηγών να τηρούν χειρόγραφες καταγραφές μέχρι να λάβουν την κάρτα οδηγού που έχουν αιτηθεί

Παράταση για τις κάρτες οδηγών

Παρατείνεται η ισχύς των οδηγιών που δόθηκαν για τους ελέγχους των οδηγών καινούργιων (με ευφυή ταχογράφο) οχημάτων μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2019.

Πώς υποβάλλεται το έντυπο για το συμπληρωματικό ωράριο των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ και στα τουριστικά λεωφορεία

Οι όροι της ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) επανακαθορίστηκαν με πρόσφατη απόφαση του...

Επικίνδυνα υγρά υψηλής θερμοκρασίας: Πώς μεταφέρονται;

Μόνο μέσα σε ειδικά εμπορευματοκιβώτια, γνωστά ως χωνευτήρια, μπορούν να μεταφέρονται διάφορα υγρά πολύ υψηλών θερμοκρασιών που λαμβάνουν τον αριθμό UN3257, όπως ορίζεται από τη συμφωνία μεταφοράς...

Παράταση αδειών διεθνών γραμμών

Παρατάθηκε έως 30-09-2019 η ισχύς των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδας και χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.