Νομοθεσία | Page 6 | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Νομοθεσία

Προσοχή: Δικαιούχοι Μ.Ι. είναι οι εμπορικές/παραγωγικές κ.λ.π. επιχειρήσεις και όχι οι Μεταφορικές.

Αίτηση και δικαιολογητικά για υπαγωγή στο Μεταφορικό Ισοδύναμο Εμπορευμάτων

Οι δικαιούχοι υπαγωγής στο Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) των νησιωτικών επιχειρήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται, περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσφατη κοινή απόφαση των υπ. Οικονομίας...

Το νέο αυτό σύστημα ταυτοποίησης συνοδευόμενων αποσκευών των επιβατών των ΚΤΕΛ θα εγκατασταθεί στα 63 εκδοτήρια εισιτηρίων του σταθμού του Κηφισού.

Ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης αποσκευών

Σε συνεργασία με την ΠΟΑΥΣ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών) το υπ.

Καταργείται και η διάταξη που όριζε ότι εφόσον ο εργαζόμενος δεν απασχολείται ή δεν εξαντλεί το ωράριό του μπορεί να παρέχει και άλλες υπηρεσίες που καθορίζονται από τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ.

ΚΤΕΛ: μεταβολή θέσης εργαζόμενου

«Το ΔΣ της ΚΤΕΛ ΑΕ ή του ΚΤΕΛ επιτρέπεται, με απόφασή του και κατόπιν συμφωνίας του εργαζόμενου, εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν, να μεταβάλει θέσεις εργασίας του προσωπικού από αυτές...

Στην αποστολή του ΕΦΕΤ περιλαμβάνεται η διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των βυτίων των οχημάτων μεταφοράς τροφίμων και την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων.

Οι έλεγχοι από τον ΕΦΕΤ

Η οργάνωση επίσημων ελέγχων για την εξακρίβωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις της νομοθεσίας στον τομέα του κρέατος και των αλιευμάτων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας...

Το συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στα 3.875.000 ευρώ

Η φετινή οικονομική ενίσχυση των ασθενέστερων Υπεραστικών ΚΤΕΛ

Καθορίστηκαν τα ποσά οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβουν φέτος τα ασθενέστερα ΚΤΕΛ της χώρας και τα οποία ποσά προέρχονται από τον ειδικό λογαριασμό εισφοράς 1% που καταβάλλουν τα ΚΤΕΛ σύμφωνα με το...

Βιομηχανικός Τομέας: επενδύει στις Μεταφορές, αλλά όχι στα οχήματα

Μειωμένες επενδύσεις του βιομηχανικού τομέα στα μεταφορικά μέσα κατά 49% την περίοδο 2008 – 2017 καταγράφει έρευνα της Εθνικής Τράπεζας – Τμήμα Ανάλυσης Επιχειρηματικότητας παρά το γεγονός ότι οι...

Πέρα από τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος μιας εταιρείας με στόλο φορτηγών, είναι δυνατή η παροχή στοιχείων κόστους και η αναδιοργάνωση των δρομολογίων με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Ανθρακικό αποτύπωμα στις μεταφορές

Πώς επηρεάζει τις εταιρίες, πώς το υπολογίζουμε και τι αναφέρει η ΚΥΑ Πράσινης Εφοδιαστικής

Οι αποφάσεις παροχής έκπτωσης επέχουν θέση σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του αρμόδιου κατά περίπτωση φορέα των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Η ισχύς των συμβάσεων δωρεάν ή μειωμένων εισιτηρίων

Η ισχύς των συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, για τη δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνηση...