Νομοθεσία | Page 7 | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Νομοθεσία

Σχέδιο Βιωσιμότητας Αστικής Κινητικότητας

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) περιλαμβάνεται στον νόμο του υπ.

Περισσότερες μεταφορές κρέατος, αντί μεταφορών ζώντων ζώων

Καλύτερη φροντίδα για τα μεταφερόμενα ζώα

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της οφείλουν να εφαρμόσουν καλύτερα τους υπάρχοντες κανόνες σχετικά με την προστασία των μεταφερόμενων ζώων και να τιμωρούν τους παραβάτες.

Οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να μειώσουν τις εκπομπές CO2 των οχημάτων που κατασκευάζουν κατά 15% μέχρι το 2025 και 30% έως το 2030.

Οι νέες αντιρρυπαντικές προδιαγραφές για φορτηγά

Μετά από μήνες διαβουλεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωκοινοβουλίου, των 28 κρατών-μελών και αυτοκινητοβιομηχανίας, ανακοινώθηκαν τα νέα στάνταρ για την εκπομπή ρύπων (κυρίως CO2) για...

προβλέπεται η βιντεοσκόπηση των εξεταζόμενων και η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος.

Με βιντεοσκόπηση οι εξετάσεις για το δίπλωμα

Νέα δεδομένα τίθενται σε ισχύ μετά την ψήφιση του νόμου «Δοκιμασία προσόντων υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων» με τον οποίο προβλέπεται η βιντεοσκόπηση των...

Απεριόριστος αριθμός ρυμουλκούμενων για κάθε τράκτορα/φορτηγό ΦΙΧ

Με τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων»,...

Η εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, αναμένεται να εγκριθεί στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις 11 - 14 Μαρτίου.

Ποια συστήματα ασφαλείας γίνονται υποχρεωτικά

Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς της Ε.Ε. ενέκριναν τους νέους κανόνες, οι οποίοι ενσωματώνουν στο στάνταρ εξοπλισμό των οχημάτων μια σειρά σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας.

Κόστος λειτουργίας φορτηγών

Α. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Υπολογίζονται σε ετήσια βάση): 1. Σύνολο των αποδοχών του οδηγού, δηλαδή μισθός (x 14), ταμείο (x 14), τυχόν υπερωρίες, νυχτερινά, ειδικά επιδόματα κ.λ.π. 2. Ασφάλιστρα. 3. Τέλη...