Αλβανία | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Αλβανία

Τα συνοριακά σημεία εισόδου διέλευσης των φορτηγών

Με νέα διευκρινιστική εγκύκλιο (την Γ475/45025/2285/20/2020) συνεχίζεται η απαγόρευση οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων με την Τουρκία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά στις εξαιρέσεις εμπίπτουν τα φορτηγά. Ωστόσο, οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Ελλάδα, οι οποίοι υπάγονται στις εξαι

Αλβανικές άδειες

Με πρόσφατη απόφαση (ΦΕΚ 1932/Β/19-5-20) το υπ. Μεταφορών επικαιροποιεί προγενέστερες διατάξεις σχετικές με την ισχύ στην Ελλάδα αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη.

Μεταξύ των άλλων, ορίζεται ότι:

Τι ισχύει με τις αλβανικές άδειες οδήγησης

Ελλάδα και Αλβανία (αναφέρονται στο εξής ως Συμβαλλόμενα Μέρη) έχουν συμφωνήσει στην ανταλλαγή ισχυουσών αδειών οδήγησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τη μια ή την άλλη χώρα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία αυτού, σε κατόχους αδειών οδήγησης στους οποίους έχει παρασχεθεί συνήθης διαμονή στο έδαφος
Η αλβανική πλευρά ζήτησε να εφαρμοστεί το καθεστώς αδείας μόνο για τον ελκυστήρα και να μην είναι υποχρεωτικό και για καθένα από τα ρυμουλκούμενα που συνδέονται με τον ελκυστήρα, όπως ισχύει σήμερα.

Άδειες Ελλάδας – Αλβανίας

Παραμένει η ποσόστωση στον αριθμό των αδειών μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας που ορίστηκε σε 1.300 άδειες για πολλαπλές διαδρομές και με ισχύ για δύο χρόνια καθώς και σε 700 άδειες για μονές διαδρομές με ισχύ επίσης δύο ετών.