Τροχοί & TIR

Άδειες Ελλάδας – Αλβανίας

Παραμένει η ποσόστωση στον αριθμό των αδειών μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας που ορίστηκε σε 1.300 άδειες για πολλαπλές διαδρομές και με ισχύ για δύο χρόνια καθώς και σε 700 άδειες για μονές διαδρομές μ
Δευτέρα 06/08/2018 - 14:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Παραμένει η ποσόστωση στον αριθμό των αδειών μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας που ορίστηκε σε 1.300 άδειες για πολλαπλές διαδρομές και με ισχύ για δύο χρόνια καθώς και σε 700 άδειες για μονές διαδρομές με ισχύ επίσης δύο ετών.

Στο μεταξύ, η αλβανική πλευρά υποστηρίζει ότι τα οχήματα, των οποίων το συνολικό επιτρεπόμενο μικτό βάρος δεν υπερβαίνει τους 6 τόνους ή όταν το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, θα πρέπει να εξαιρούνται από το καθεστώς αδειών, κάτι το οποίο απορρίπτει η χώρα μας επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με την ισχύουσα διμερή συμφωνία δεν μπορεί να αποκλειστεί η μεταφορά αγαθών με αυτά τα οχήματα.

Επιπλέον, η αλβανική πλευρά ζήτησε να εφαρμοστεί το καθεστώς αδείας μόνο για τον ελκυστήρα και να μην είναι υποχρεωτικό και για καθένα από τα ρυμουλκούμενα που συνδέονται με τον ελκυστήρα, όπως ισχύει σήμερα. Επισημάνθηκε επίσης ότι το καθεστώς που προτείνεται από την αλβανική πλευρά εφαρμόζεται σε όλες τις συμφωνίες μεταξύ Αλβανίας και 26 άλλων ωρών. Η ελληνική πλευρά απάντησε ότι η τρέχουσα ποσόστωση αδειών είναι επαρκής για τις υπάρχουσες ανάγκες μεταφοράς εμπορευμάτων και δεν έχει αναφερθεί κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής.

PreviousNext