Τροχοί & TIR

Άδειες διεθνομεταφορέων: Ανανέωση κατά προτεραιότητα

Θα διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις για ανανέωση άδειας οδήγησης ή/και Π.Ε.Ι. οδηγών που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές, σύμφωνα με εγκύκλιο του τμήματος αδειών του υπ. Μεταφορών.
Παρασκευή 29/07/2022 - 11:27
Κοινοποίηση στα Social Media
φορτηγα στην εθνική οδό

Θα διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις για ανανέωση άδειας οδήγησης ή/και Π.Ε.Ι. οδηγών που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές, σύμφωνα με εγκύκλιο του τμήματος αδειών του υπ. Μεταφορών.

 

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης, κατά το δυνατόν, των συνεπειών του προβλήματος αναφορικά με τις καθυστερήσεις στην έκδοση των αδειών οδήγησης, και δεδομένου ότι η προσωρινή άδεια οδήγησης παρέχει το δικαίωμα οδήγησης μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας, και σύμφωνα με εγκύκλιο του τμήματος αδειών του υπ. Μεταφορών παρακαλούνται: Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα ΚΕΠ της χώρας, έως ότου εξομαλυνθεί η κατάσταση: Για τη διεκπεραίωση κατά προτεραιότητα των αιτήσεων για ανανέωση άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ή DE ή/και Π.Ε.Ι. οδηγών που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές.

Προς την υλοποίηση τούτου, στην υποβαλλόμενη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο οδηγό επιπροσθέτως ότι εκτελεί διεθνείς οδικές μεταφορές και ότι επίκειται στο πλαίσιο των μεταφορών αυτών η άμεση μετάβασή του στο εξωτερικό. Ειδικά, εφόσον η αίτηση και τα δικαιολογητικά για την ανανέωση υποβάλλονται ηλεκτρονικά, απαιτείται η αποστολή από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμπληρωματικής υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνονται τα ανωτέρω και η οποία εκδίδεται μέσω της διαδικασίας «Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης» της ενότητας «Ψηφιακά έγγραφα gov.gr» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (govgr). Για την ενημέρωση με κάθε πρόσφορο τρόπο των ενδιαφερομένων οδηγών με τους οποίους έρχονται σε δια ζώσης ή απομακρυσμένη σχετική επικοινωνία, αναφορικά με τα ανωτέρω. Οι Περιφερειάρχες θα πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα για την, κατά το δυνατόν, ενίσχυση της στελέχωσης των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειμένου αυτές να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις αυξημένες αρμοδιότητες και καθήκοντά τους, με σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που προσέρχονται/επικοινωνούν με αυτές. 

 

PreviousNext