διαγραφή οχημάτων

Διαγραφή οχημάτων λόγω εξαγωγής

Οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων

Απλές διαδικασίες για τη διαγραφή των καμένων οχημάτων

Απλουστευμένη διαδικασία ακολουθείται από το υπ. Μεταφορών για την αντικατάσταση εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τη

Φίλτρα