Απλουστευμένη διαδικασία ακολουθείται από το υπ Μεταφορών για την αντικατάσταση εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 και είχαν ως συνέπεια και την καταστροφή ή απώλεια εντύπων αδειών οδήγησης μεγάλου αριθμού πολιτών.

Συγκεκριμένα, η διαγραφή των εν λόγω οχημάτων θα συντελείται και θα ολοκληρώνεται αποκλειστικώς με τη υποβολή αίτησης συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση από τα νομιμοποιούμενα πρόσωπα, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος Σεπτεμβρίου (365) του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί την 1η του μηνός στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.