Τροχοί & TIR

Απλές διαδικασίες για τη διαγραφή των καμένων οχημάτων

Απλουστευμένη διαδικασία ακολουθείται από το υπ. Μεταφορών για την αντικατάσταση εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφ
Παρασκευή 07/09/2018 - 14:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Απλουστευμένη διαδικασία ακολουθείται από το υπ. Μεταφορών για την αντικατάσταση εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 και είχαν ως συνέπεια και την καταστροφή ή απώλεια εντύπων αδειών οδήγησης μεγάλου αριθμού πολιτών. Συγκεκριμένα, η διαγραφή των εν λόγω οχημάτων θα συντελείται και θα ολοκληρώνεται αποκλειστικώς με τη υποβολή αίτησης συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση από τα νομιμοποιούμενα πρόσωπα, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού.

Εξάλλου, για την αντικατάσταση των ανωτέρω αναφερόμενων εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τις πυρκαγιές δεν απαιτείται η καταβολή του τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, αλλά προκειμένου να υπάρξει απαλλαγή από την καταβολή αυτών των παραβόλων, πρέπει να προσκομιστεί στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών επιπρόσθετα και η: «Δήλωση απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της άδειας οδήγησης σε Αστυνομικό Τμήμα» με ημερομηνία υποβολής έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018. Οι παραπάνω αιτήσεις για την αντικατάσταση των ανωτέρω αναφερόμενων εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τις πυρκαγιές αυτές μπορούν να υποβληθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018.

PreviousNext