διόδια Ελευσίνας

ελευσινα διοδια
Για τη μεταφορά απαιτήθηκε η αναστροφή του συρμού στα διόδια Ελευσίνας.