έλεγχοι λεωφορείων

Διεθνομεταφορείς: Προσοχή μεταξύ 7 έως 14 Φεβρουαρίου

Η πρώτη μεγάλη επιχείρηση ελέγχου φορτηγών και λεωφορείων στους ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους θα πραγματοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Αστυνομία Europol

Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχων από τα Μικτά Κλιμάκια προς αποστολή

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της χώρας μας να κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δεδομένα που συνέλεξε τα δύο προηγούμενα ημερολογιακά έτη για τα

Φίλτρα