Το Λιμάνι του Μέλλοντος

Η πρώτη συνάντηση της κοινοπραξίας διοργανώθηκε από το συντονιστή του έργου, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών-ΕΠΙΣΕΥ στην Αθήνα, με στόχο την επίσημη έναρξη των εργασιών της κοινοπραξίας.

Την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στην τεχνολογική επίτευξη του λιμένα του μέλλοντος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου «COREALIS», ανακοίνωσαν ταυτόχρονα τρεις φορείς - το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και οι εταιρείες Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. και SEAbility Ε.Π.Ε..

Το έργο «COREALIS» (πλήρης τίτλος: «Capacity with a positive environmental and social footprint: Ports in the future era»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Έρευνας και Καινοτομίας 2020», ξεκίνησε τις δραστηριότητες του την 1/5/2018 και θα διαρκέσει 36 μήνες.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος του ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί.

Στο ίδιο τεύχος: