Τροχοί & TIR

Το Λιμάνι του Μέλλοντος

Την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στην τεχνολογική επίτευξη του λιμένα του μέλλοντος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου «COREALIS» ανακοίνωσαν ταυτόχρονα τρεις φορείς – το Ερευνητικό Πανεπι
Δευτέρα 11/06/2018 - 14:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στην τεχνολογική επίτευξη του λιμένα του μέλλοντος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου «COREALIS» ανακοίνωσαν ταυτόχρονα τρεις φορείς – το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και οι εταιρείες Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. και SEAbility Ε.Π.Ε..

Το έργο «COREALIS» (πλήρης τίτλος: «Capacity with a positive environmental and social footprint: Ports in the future era»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Έρευνας και Καινοτομίας Η2020, ξεκίνησε τις δραστηριότητες του την 1/5/2018 και θα διαρκέσει 36 μήνες. Η πρώτη συνάντηση της κοινοπραξίας διοργανώθηκε από το συντονιστή του έργου, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών-ΕΠΙΣΕΥ (http://i-sense.iccs. gr) τον ίδιο μήνα στην Αθήνα με στόχο την επίσημη έναρξη των εργασιών της κοινοπραξίας αλλά και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των αρχικών δραστηριοτήτων και εργασιών του COREALIS.

Κύριος σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός στρατηγικού και καινοτόμου πλαισίου προηγμένων τεχνολογιών για τους σταθμούς διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων των Ευρωπαϊκών λιμένων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την επικείμενη και μελλοντική δυναμικότητα, την αυξανόμενη κυκλοφορία και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Οι καινοτόμες τεχνολογίες του COREALIS, στοχεύουν στην αύξηση της αποδοτικότητας και στη βελτιστοποίηση της υπάρχουσας χωρητικότητας των λιμένων, ενώ παράλληλα αποσκοπούν στην οικονομική βιωσιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και την αποτελεσματική διασύνδεσή τους με το αστικό περιβάλλον. Οι καινοτομίες αυτές θα δοκιμαστούν και θα επιδειχθούν σε πραγματικές συνθήκες, μέσα από πιλοτικές εφαρμογές που θα πραγματοποιηθούν σε πέντε λιμάνια της Ευρώπης (Πειραιάς, Αμβέρσα, Βαλένθια, Λιβόρνο, Χαμινακότκα).

Η σημασία του έργου «COREALIA» αναδεικνύεται από το γεγονός ότι σήμερα, οι ευρωπαϊκοί θαλάσσιοι λιμένες αποτελούν ζωτικό παράγοντα για την ευρωπαϊκή οικονομία και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς το 74% των αγαθών που εξάγονται ή εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφέρονται μέσω αυτών. Ταυτόχρονα, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυξάνονται ραγδαία, καθώς η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων παρουσιάζει σημαντική ανοδική πορεία – κι αναμένεται να αυξηθεί έως και 57% μέχρι το 2030. Επιπλέον, οι φορείς διαχείρισης των λιμένων οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ολοένα αυστηρότερους περιβαλλοντικούς διεθνείς κανονισμούς και τις κοινωνικές αντιλήψεις για τη βιωσιμότητα. Με βάση τα ανωτέρω, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης μιας στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων καθώς και τη βιώσιμη διασύνδεσή τους με το αστικό περιβάλλον, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την αμοιβαία επωφελή σχέση με την πόλη.

PreviousNext