Την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στην τεχνολογική επίτευξη του λιμένα του μέλλοντος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου «COREALIS», ανακοίνωσαν ταυτόχρονα τρεις φορείς - το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και οι εταιρείες Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. και SEAbility Ε.Π.Ε..

Το έργο «COREALIS» (πλήρης τίτλος: «Capacity with a positive environmental and social footprint: Ports in the future era»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Έρευνας και Καινοτομίας 2020», ξεκίνησε τις δραστηριότητες του την 1/5/2018 και θα διαρκέσει 36 μήνες.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος του ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί.