Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών

Δείτε τι έργα υποδομών περιλαμβάνει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών.