εξετάσεις ΠΕΕ και ADR

 Εξετάσεις για ADR Δυτικής Αθήνας

Προκηρύχθηκαν για τις 19 Νοεμβρίου 2021 οι εξετάσεις για απόκτηση ανανέωση και επέκταση πιστοποιητικών  μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR). Οι
Οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών, θα ξεκινήσουν στις 20 Μαρτίου 2019.

Εξετάσεις για ΠΕΕ και ADR

Από την Περιφέρεια Αττικής προκηρύχθηκαν οι γραπτές εξετάσεις της 1ης Περιόδου 2019, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την

Φίλτρα