Τροχοί & TIR

Εξετάσεις για ΠΕΕ στην Κοζάνη και για ADR στην Πιερία

Ανακοινώθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ο προγραμματισμός εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών Α’ περιόδου 2023. Ε
Πέμπτη 09/02/2023 - 12:58
Κοινοποίηση στα Social Media

Ανακοινώθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ο προγραμματισμός εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών Α’ περιόδου 2023.

 
Ειδικότερα, η διενέργεια γραπτών εξετάσεων της Α’ περιόδου 2023 για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών θα γίνει στις 13/03/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ. στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λευκόβρυση της Δ.Ε. Κοζάνης


Υπενθυμίζεται πως κάθε ΣΕΚΑΜ υποβάλει στην Υπηρεσία μέχρι και την Παρασκευή 24/02/2023 καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή στην οποία αναφέρονται τα ονόματα των υποψηφίων οι οποίοι πρόκειται να μετάσχουν στις εξετάσεις. 


Οι καταστάσεις αυτές μπορεί να μεταβληθούν μέχρι την ημέρα υποβολής των οριστικών καταστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται στην Υπηρεσία μέχρι και την Δευτέρα 06/03/2023 και περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων, καθώς και τα ονόματα υποψηφίων που έχουν αποτύχει σε προηγούμενες περιόδους, εφόσον δηλώσουν στην αντίστοιχη ΣΕΚΑΜ ότι επιθυμούν να περιληφθούν στην κατάσταση υποψηφίων. 


Οι καταστάσεις υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. Με τις παραπάνω καταστάσεις συνυποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, φωτογραφία, φωτοτυπία ταυτότητας, παράβολο κλπ.).
Κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων ανώτερης εκπαίδευσης χώρας μέλους Ε.Ε. υποβάλουν αίτηση με αντίγραφο αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Εξετάσεις για ADR στην Πιερία


Γραπτές εξετάσεις για το έτος 2023, για την χορήγηση, επέκταση, ανανέωση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, έχουν προκηρυχθεί από την Π.Ε. Πιερίας. 


Οι εξετάσεις ξεκίνησαν στις 31 Ιανουαρίου και συνεχίζονται στις 28 Μαρτίου, 30 Μαΐου, 25 Ιουλίου, 26 Σεπτεμβρίου και 28 Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη στις 09:00 π.μ., στην αίθουσα εξετάσεων της Υπηρεσίας μας που βρίσκεται επί της Ν. Δίκα 15 στην Κατερίνη. 


Η διάρκεια εξέτασης των υποψηφίων του βασικού προγράμματος εκπαίδευσης  καθορίζεται στα 45 λεπτά της ώρας ενώ για κάθε άλλη κατηγορία εξέτασης στα 30 λεπτά. 


Οι υποψήφιοι, για να τους επιτραπεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις επιδεικνύουν στην Επιτροπή εισερχόμενοι στο εξεταστικό κέντρο: 

α) Την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητάς τους 
β) Την άδεια οδήγησης κοινοτικού τύπου σε ισχύ καθώς και βεβαίωση εγγραφής για πολίτες από κράτος μέλους ΕΕ, ή την άδεια παραμονής για πολίτες από κράτος μη μέλους ΕΕ 
γ) Το πρωτότυπο πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης που κατέχουν, εφόσον συμμετέχουν σε εξετάσεις ανανέωσης ή επέκτασης.
 

PreviousNext