Από την Περιφέρεια Αττικής προκηρύχθηκαν οι γραπτές εξετάσεις της 1ης Περιόδου 2019, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Λ. Κηφισίας 20, Μαρούσι ως εξής:

  • Την 20η Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών.
  • Την 21η Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. θα συνεχιστούν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών και άλλων υποψηφίων, εφόσον υπάρξει αυξημένη συμμετοχή.

Η ενημέρωση θα γίνει μέσω των Σχολών ΣΕΚΑΜ, στις οποίες θα πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι.