ευφυή συστήματα μεταφορών | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

ευφυή συστήματα μεταφορών

Η διημερίδα διοργανώθηκε με την υποστήριξη του φορέα HELLASTRON, της Αnytime Online και του ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ.

Άμεσα τα δορυφορικά συστήματα ελέγχου εθνικών οδών

«Το Μάρτιο του 2019 πρόκειται να οριστεί ανάδοχος για την εγκατάσταση δορυφορικών συστημάτων ελέγχου των εθνικών οδών».