χώροι στάθμευσης

Προϋποθέσεις ίδρυσης σταθμών φορτηγών και λεωφορείων

Καθορίστηκαν με υπ. απόφαση οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων

Ευρωβουλευτές διανυκτερεύουν σε φορτηγό

Την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών στάθμευσης σε όλη την Ευρώπη, θέλησαν να τονίσουν μέλη του Ευρωκοινοβουλίου και για αυτό διανυκτέρευσαν

Ευκολότερη η ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής

Απλουστεύονται ορισμένες διαδικασίες κάνοντας ευκολότερη την ίδρυση και τη λειτουργία των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής σύμφωνα με το νόμο 4512 «

Οικονομική Επιφάνεια: Τι άλλαξε για τις μεγάλες μεταφορικές

  Η οικονομική επιφάνεια μεταφορικής επιχείρησης για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.   Μετά από ερωτήματα

Φίλτρα