Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Καλοχώρι,  Kaloxori, Kalohori
Καλοχώρι,  Kaloxori, Kalohori