κατάργηση | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

κατάργηση

Χωρίς την καταβολή φόρου θα μεταβιβάζονται μαζί με την άδειά τους τα ΦΔΧ κάθε κατηγορίας που κυκλοφόρησαν πριν την έναρξη εφαρμογής του ν. 3887/10, δηλαδή πριν τις 30/09/2010.

Μεταβιβάσεις χωρίς φόρο

Χωρίς την καταβολή φόρου θα μεταβιβάζονται μαζί με την άδειά τους τα ΦΔΧ κάθε κατηγορίας που κυκλοφόρησαν πριν την έναρξη εφαρμογής του ν. 3887/10, δηλαδή πριν τις 30/09/2010.
Με μια σειρά καταργήσεων και τροποποιήσεων στην υπάρχουσα νομοθεσία, επέρχονται αλλαγές στο έργο και στη λειτουργία των ΦΔΧ. Οι νέες διατάξεις συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε με το κλείσιμο της αξιολόγησης «μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021»

Καταργούνται περιορισμοί για τα ΦΔΧ

Ανοιχτό το επάγγελμα του οδικού Μεταφορέα
Η Υφυπουργός Μεταφορών Μαρίνα Χρυσοβελώνη ανακοίνωσε επισήμως την οριστική και πλήρη κατάργηση των Βεβαιώσεων που έπρεπε να προσκομίζουν τα φορτηγά ανά δύο έτη κατά τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ.

Οριστική κατάργηση των Βεβαιώσεων για το Τσιπάκι (ΗΑΣ) των φορτηγών

Για την κατάργηση των βεβαιώσεων είχαν γίνει αρκετές παρεμβάσεις από τα Ι.ΚΤΕΟ κάνοντας λόγο για γραφειοκρατικό μέτρο, ενώ διαρκείς και επαναλαμβανόμενες ήταν και οι δηλώσεις του προέδρου της Ο.Φ.Α.Ε. κ.