κατάργηση

Μεταβιβάσεις χωρίς φόρο

Χωρίς την καταβολή φόρου θα μεταβιβάζονται μαζί με την άδειά τους τα ΦΔΧ κάθε κατηγορίας που κυκλοφόρησαν πριν την έναρξη εφαρμογής του ν. 3887/10,

Καταργούνται περιορισμοί για τα ΦΔΧ

Ανοιχτό το επάγγελμα του οδικού Μεταφορέα Με μια σειρά καταργήσεων και τροποποιήσεων στην υπάρχουσα νομοθεσία, επέρχονται αλλαγές στο έργο και στη

Οριστική κατάργηση των Βεβαιώσεων για το Τσιπάκι (ΗΑΣ) των φορτηγών

Για την κατάργηση των βεβαιώσεων είχαν γίνει αρκετές παρεμβάσεις από τα Ι.ΚΤΕΟ κάνοντας λόγο για γραφειοκρατικό μέτρο, ενώ διαρκείς και

Φίλτρα