Τροχοί & TIR

Καταργούνται περιορισμοί για τα ΦΔΧ

Ανοιχτό το επάγγελμα του οδικού Μεταφορέα Με μια σειρά καταργήσεων και τροποποιήσεων στην υπάρχουσα νομοθεσία, επέρχονται αλλαγές στο έργο και στη λειτουργία των ΦΔΧ. Οι νέες διατάξεις συμπεριλαμβάν
Δευτέρα 15/05/2017 - 13:35
Κοινοποίηση στα Social Media

Ανοιχτό το επάγγελμα του οδικού Μεταφορέα

Με μια σειρά καταργήσεων και τροποποιήσεων στην υπάρχουσα νομοθεσία, επέρχονται αλλαγές στο έργο και στη λειτουργία των ΦΔΧ. Οι νέες διατάξεις συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης «μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021» στο οποίο, επιγραμματικά, ορίζονταν τα εξής:

  • Καταργείται ο περιορισμός στη χρήση ρυμουλκουμένων και στο εξής κάθε ρυμουλκό όχημα ΔΧ μπορεί να έλκει απεριόριστο αριθμό ρυμουλκούμενων ή ημι-ρυμουλκούμενων (επικαθήμενων) οχημάτων.
  • Καταργείται η διαφορά στο ύψος της οικονομικής επιφάνειας για την έκδοση άδειας άσκησης του επαγγέλματος μεταξύ παλαιών και νέων μεταφορέων. Το ποσό των 9.000 ευρώ για το πρώτο φορτηγό και το ποσό των 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον όχημα ισχύει τώρα και για τους νέους μεταφορείς.
  • Αρκεί τραπεζική βεβαίωση για το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού της μεταφορικής για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας. Δεν απαιτείται εγγυητική τραπέζης.
  • Καταργείται ο περιορισμός της διενέργειας διεθνών μεταφορών μόνο με ΦΔΧ μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων.
  • Άρση περιορισμών επέρχονται και στις μισθώσεις των ΦΙΧ φορτηγών. Τώρα μια μη μεταφορική επιχείρηση μπορεί να μισθώνει ΦΙΧ από άλλη εμπορική εταιρεία (μη μεταφορική), αρκεί το όχημα που θα μισθώνει να είναι κατάλληλο για το μεταφορικό της έργο. Μέχρι τώρα ορίζονταi ότι θα πρέπει οι δύο επιχειρήσεις (μισθωτή-εκμισθωτή) να έχουν το ίδιο μεταφορικό έργο.

 

PreviousNext