Λιμενικό Σώμα

Φωτό: Λιμενικό Σώμα
Φωτό: Λιμενικό Σώμα
Φωτό αρχείου
Ορισμένα από τα συνολικά 54 Nissan Navara που απέκτησε το Λιμενικό Σώμα.