μακρυμούρικα

O Σημαδεμένος Αλ Πατσίνο Τόνι Μοντάνα
Viva los camiones de Mexico!