μεταβίβαση φορτηγού

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας για θέματα αυτοκινήτων

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η Περιφέρεια Θεσσαλίας εξυπηρετεί τους πολίτες που απευθύνονται στη Δ/νση Μεταφορών
Μεταβίβαση  ΔΧ Αυτοκινήτου με οφειλές ΕΦΚΑ.

Μεταβίβαση  ΔΧ Αυτοκινήτου με οφειλές ΕΦΚΑ.

Με τον πρόσφατο νόμο 4663/20 τροποποιήθηκε προγενέστερη διάταξη σχετική με την υποχρέωση ασφαλιστικής ενημερότητας για τη μεταβίβαση ΔΧ αυτοκινήτου

Φίλτρα