μεταβίβαση φορτηγού

Δεν εφαρμόζεται η υποχρεωτική αντικατάσταση των ΦΔΧ. Κυκλοφορούν και Euro 3 που μεταβιβάζονται

Ενόψει μελλοντικής ρύθμισης παύει η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 14 παρ. 3 ν.3887/2010 που ορίζει ότι σε περίπτωση μεταβίβασης μετά τις 27
φορτηγά στην εθνική

Μεταβιβάσεις ΦΔΧ

Αναστάτωση επικρατεί σε μερίδα αυτοκινητιστών και μεταφορικών εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες παλαιών φορτηγών κατηγορίας Euro 0, Euro 1, euro 2 και
φορτηγά στην εθνική

Υπολογισμός Εμπορικής Αξίας ΔΧ οχημάτων που μεταβιβάζονται  

«Αυτός προς τον οποίον γίνεται η παραχώρηση του δικαιώματος επί ιδανικού μεριδίου άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης δικαιούται να

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας για θέματα αυτοκινήτων

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η Περιφέρεια Θεσσαλίας εξυπηρετεί τους πολίτες που απευθύνονται στη Δ/νση Μεταφορών
Μεταβίβαση  ΔΧ Αυτοκινήτου με οφειλές ΕΦΚΑ.

Μεταβίβαση  ΔΧ Αυτοκινήτου με οφειλές ΕΦΚΑ.

Με τον πρόσφατο νόμο 4663/20 τροποποιήθηκε προγενέστερη διάταξη σχετική με την υποχρέωση ασφαλιστικής ενημερότητας για τη μεταβίβαση ΔΧ αυτοκινήτου

Φίλτρα