Τροχοί & TIR

Δεν εφαρμόζεται η υποχρεωτική αντικατάσταση των ΦΔΧ. Κυκλοφορούν και Euro 3 που μεταβιβάζονται

Ενόψει μελλοντικής ρύθμισης παύει η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 14 παρ. 3 ν.3887/2010 που ορίζει ότι σε περίπτωση μεταβίβασης μετά τις 27 Ιανουαρίου 2022 άδειας ΦΔΧ που είχε εκδοθεί μέχρι την έ
Δευτέρα 24/01/2022 - 11:38
Κοινοποίηση στα Social Media

Ενόψει μελλοντικής ρύθμισης παύει η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 14 παρ. 3 ν.3887/2010 που ορίζει ότι σε περίπτωση μεταβίβασης μετά τις 27 Ιανουαρίου 2022 άδειας ΦΔΧ που είχε εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 (30/9/2010), ο νέος κάτοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το όχημα με άλλο, νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO IV.

Η ανακοίνωση του υφυπουργού Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, έχει ως εξής:

1. To άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3887/2010 ορίζει ότι σε περίπτωση μεταβίβασης μετά τις 27 Ιανουαρίου 2022 άδειας ΦΔΧ που είχε εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 (30/9/2010), ο νέος κάτοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το όχημα με άλλο, νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO IV. Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις από κληρονομική αιτία.

2. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

(α) ότι από την εφαρμογή της ρύθμισης, μεγάλος αριθμός ΦΔΧ κατηγορίας EURO III και παλαιότερης τεχνολογίας με ΜΑΜΦΟ άνω των 3,5 τόνων αναμένεται να επαναταξινομηθούν ως φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ), λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχης απαγόρευσης ταξινόμησης για τα ΦΙΧ,

(β) ότι η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης επιβαρύνει μονομερώς τις μεταφορικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις λοιπές εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν βαρέα οχήματα αυτής της τεχνολογίας, οι οποίες συμβάλλουν ανάλογα στην περιβαλλοντική επιβάρυνση από τον τομέα μεταφορών,

(γ) ότι το πρότυπο εκπομπών καυσαερίων Euro IV είχε προβλεφθεί το έτος 2010 και έχει ήδη ξεπεραστεί από νεότερα πρότυπα, που θα πρέπει να προωθηθούν νομοθετικά στο πλαίσιο του στόχου του Υπουργείου για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις οδικές μεταφορές και

(δ) ότι η εφαρμογή της διάταξης αναμένεται να αυξήσει το αγοραστικό ενδιαφέρον για βαρέα οχήματα κατηγορίας Euro IV, κάτι που δεν είναι σε συνάφεια με τις λοιπές περιβαλλοντικές πολιτικές, όπως ο ν.4710/2020 (Α’ 142) για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και

(ε) ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη μη εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 14 παρ. 3 ν. 3887/2010 από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών έως την επικείμενη νομοθετική τροποποίησή της, για την αποφυγή μη αναστρέψιμης επιβάρυνσης των μεταφορικών επιχειρήσεων που θα προβούν σε μεταβίβαση/εταιρικό μετασχηματισμό κατά το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει έως την τροποποίηση.

Κατόπιν τούτου, η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 v.3887/2010 δεν εφαρμόζεται ενόψει νομοθετικής ρύθμισης.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στην κυκλοφορία και ΦΔΧ Euro 3 που μεταβιβάζονται

Επεκτείνεται η δυνατότητα κυκλοφορίας ΦΔΧ οχημάτων τεχνολογίας EURO III (Euro 3) και στην περίπτωση μεταβίβασης, με απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Μεταφορές, κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου. 

Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία με δεδομένο ότι μεγάλος αριθμός αυτής της κατηγορίας των οχημάτων μπορούσαν μεν να κυκλοφορούν και να επαναταξινομούνται σαν Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης, αλλά δεν θα μπορούσαν να μεταβιβαστούν ή να ενσωματωθούν σε υπό σύσταση μεταφορικές εταιρείες μετά τις 27 Ιανουαρίου 2022, καθώς ο νέος κάτοχος θα έπρεπε να τα αντικαταστήσει υποχρεωτικά με EURO IV.

Ικανοποιείται έτσι ένα πάγιο αίτημα των μεταφορέων, κατόχων οχημάτων αυτής της κατηγορίας.

PreviousNext