μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων

Μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων

Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ για τη μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων παρέχει το υπ. Μεταφορών με εγκύκλιό του, αναφέροντας

ΦΙΧ και συνεργαζόμενα ΦΔΧ στις μεταφορές μη επικίνδυνων αποβλήτων (περιλαμβάνονται και τα μπάζα εκσκαφών - κατεδαφίσεων)

Νεότερες διευκρινίσεις δόθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων, σχετικά με τη συλλογή και μεταφορά μη

ΦΙΧ και συνεργαζόμενα ΦΔΧ στις μεταφορές μη επικίνδυνων αποβλήτων (περιλαμβάνονται και τα μπάζα εκσκαφών - κατεδαφίσεων)

Νεότερες διευκρινίσεις δόθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων, σχετικά με τη συλλογή και μεταφορά μη

Συλλογή, μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων: Ασφάλιση και εγγραφή σε ειδικό μητρώο

Όσοι εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση πρέπει να διαθέτουν, καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης των

Φίλτρα