μεταφορές μαθητών

Μεταφορές μαθητών δημόσιων σχολείων

Στη δέσμευση πιστώσεων για τις μεταφορές μαθητών δημόσιων σχολείων προχωρούν οι Περιφέρειες της χώρας με τα σχετικά κονδύλια να καλύπτουν μεταφορές

Τροπολογία για τις μεταφορές μαθητών

Επεκτείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 η δυνατότητα που έχουν οι Οικονομικές Επιτροπές των Περιφερειών, που προκήρυξαν διαγωνισμούς για τη μεταφορά

Φίλτρα