Τροχοί & TIR

Μεταφορές μαθητών δημόσιων σχολείων

Στη δέσμευση πιστώσεων για τις μεταφορές μαθητών δημόσιων σχολείων προχωρούν οι Περιφέρειες της χώρας με τα σχετικά κονδύλια να καλύπτουν μεταφορές του τρέχοντος έτους, αλλά και επόμενων. Ήδη η Περι
Τετάρτη 17/04/2019 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Στη δέσμευση πιστώσεων για τις μεταφορές μαθητών δημόσιων σχολείων προχωρούν οι Περιφέρειες της χώρας με τα σχετικά κονδύλια να καλύπτουν μεταφορές του τρέχοντος έτους, αλλά και επόμενων.

Ήδη η Περιφέρεια Αττικής, και για την Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθήνας, δέσμευσε πίστωση ύψους ενός εκατομμύριου τετρακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (1.414.000,οο€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2019 του(των) κωδικού(-ών) για την ανάγκη δέσμευσης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους €9.900.000,οο για τη μεταφορά μαθητών Δημόσιων Σχολείων κατά τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022.

PreviousNext