μηδενικοί ρύποι

Η ευρωπαϊκή αγορά λεωφορείων με μειωμένες εκπομπές ρύπων

Έρευνα: Η ευρωπαϊκή αγορά λεωφορείων με μειωμένες εκπομπές ρύπων

20/03/2022 - 13:36

Στα επαγγελματικά οχήματα όλων των κατηγοριών, πολύς λόγος γίνεται για την ηλεκτροκίνηση, τις κυψέλες καυσίμου, τα υβριδικά συστήματα και γενικά,

zero emission vehicles logo

Έλλειψη υποδομών για βαρέα φορτηγά και λεωφορεία μηδενικών ρύπων

19/08/2021 - 09:58

Η ένωση ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών (ACEA) και ειδικότερα τα μέλη της που κατασκευάζουν φορτηγά και λεωφορεία επενδύουν τεράστια ποσά στην