Συμπληρώθηκε σήμερα, 21/1/21, από το υπ. Μεταφορών ο πίνακας των οχημάτων ειδικής χρήσης – ειδικού σκοπού που ταξινομούνται ως Μ. Ε. (Μηχάνημα Έργου). Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων παραθέτουμε τον πίνακα που περιλαμβάνει συνολικά 50 οχήματα.