όριο ηλικίας οδηγών φορτηγών

Μειώθηκε η έλλειψη οδηγών φορτηγών

Σημαντική μείωση της έλλειψης οδηγών φορτηγών καταγράφει μελέτη της IRU που δόθηκε στη δημοσιότητα και εμφανίζει ότι από 24% που ήταν το 2020, η

Φίλτρα