Σημαντική μείωση της έλλειψης οδηγών φορτηγών καταγράφει μελέτη της IRU που δόθηκε στη δημοσιότητα και εμφανίζει ότι από 24% που ήταν το 2020, η έλλειψη έπεσε στο 7%.

Κατά την IRU, αυξήθηκε η απασχόληση οδηγών λόγω των συνθηκών που διαμόρφωσε η πανδημία, αναφέροντας την απασχόληση οδηγών στα επιπλέον φορτηγά που κινήθηκαν για τις ανάγκες εφοδιασμού του τομέα τροφίμων, ο οποίος σημείωσε αισθητή άνοδο, καθώς και λόγω της γενικότερης ανάκαμψης της οικονομίας σε ορισμένες χώρες.

Ενδιαφέρον στοιχείο της μελέτης αποτελεί η παραπέρα μείωση των οδηγών φορτηγών ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 5% και αντίθετα η αύξηση της μέσης ηλικίας των οδηγών φορτηγών.

Να υπενθυμίσουμε πως η IRU έχει ζητήσει τη μείωση του ορίου ηλικίας για τα επαγγελματικά διπλώματα, αναφέροντας πως το μέτρο αυτό θα μείωνε την έλλειψη οδηγών και ταυτόχρονα θα μείωνε και την ανεργία των νέων που παραμένει υψηλή στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη.

Ήδη, η Ισπανία είναι η πρώτη χώρα που προχώρησε στη μείωση της ηλικίας, επιτρέποντας σε νέους που έχουν συμπληρώσει τα 18 χρόνια να αποκτήσουν δίπλωμα της κατηγορίας CE.

Από την άλλη, όμως, πλευρά, τα συνδικάτα των εργαζομένων στις οδικές μεταφορές υποστηρίζουν πως η έλλειψη οδηγών έχει να κάνει με τις συνθήκες του επαγγέλματος, όπως χαμηλή αμοιβή σε σχέση με την προσφερόμενη εργασία, υποχρέωση εκπαίδευσης αρχικής και επαναλαμβανόμενης οδήγησης, συχνά σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και έλλειψη προοπτικής για επαγγελματική βελτίωση στο μέλλον.