παράνομη είσοδος μεταναστών

Νταλίκα με 26 στον μουσαμά

18/04/2022 - 16:06

Καινούριος ήταν ο τράκτορας με πινακίδα ΦΙΧ και με επικαθήμενο μουσαμά που πέρασε τα σύνορα και μπήκε στη χώρα μας από την περιοχή του Έβρου.

Βρέθηκαν 12 στη νταλίκα

11/03/2022 - 15:26

Παρά τις καθημερινές συλλήψεις των διακινητών και των μεταφορικών τους μέσων, η προώθηση μη νόμιμων μεταναστών συνεχίζεται με κεντρική πύλη εισόδου

Διπλό φορτίο. Φορτηγό και συρόμενο με ειδική κρύπτη μεταφοράς μεταναστών που καλύπτεται με καρπούζια. Τα καρπούζια είναι φρούτο που φορτώνεται χύμα και λόγω σχήματος αφήνει κενά για την κυκλοφορία του αέρα.

Γιατί οι διακινητές μεταναστών προτιμούν τα καρπούζια!

08/07/2019 - 11:52

Αυξημένες είναι την περίοδο αυτή οι εξαγωγές καρπουζιών από την Ελλάδα, την Τουρκία και άλλες χώρες προς την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη και μαζί με