Τροχοί & TIR

Μεταφορές μαθητών. Συμβάσεις πολλών εκατομμυρίων

Διαγωνισμό (Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, σχολικών ετών 2023-2024, 2024-2025 & 2025
Πέμπτη 27/04/2023 - 16:17
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Διαγωνισμό (Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, σχολικών ετών 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, συνολικής ενδεικτικής εκτιμώμενης αξίας 82.807.535,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης, 66.780.270,16€ άνευ ΦΠΑ προκήρυξε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για την ανάθεση επιμέρους συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπου κάθε ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων, τα απαιτούμενα οχήματα για τη μεταφορά των μαθητών, για τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί.

Με βάση το απαιτούμενο μεταφορικό μέσο ο διαγωνισμός (Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών) χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών μεταφοράς:

Α. Λεωφορείο - Μικρό Λεωφορείο 

Β. Επιβατικό όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.), 

Γ. Ειδικά Διαμορφωμένα Οχήματα (Ε.Δ.Ο.)

Οι επιμέρους συμβάσεις που θα συναφθούν στο πλαίσιο του παρόντος ΔΣΑ με βάσει το απαιτούμενο μεταφορικό μέσο, δύναται να υποδιαιρούνται σε τμήματα ή ομάδες, όπως αναλυτικά θα καθορισθούν στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τη σύναψη των επιμέρους συμβάσεων.

Πληροφορίες: Τηλ.: 23133 19147, email: promithion@pkm.gov.gr

PreviousNext