σάρωθρα

Τα δύο σάρωθρα της Αττικής οδού εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα συστήματα για εργασίες καθαρισμών οδοστρώματος.

ΜΑΝ σάρωθρα στην Αττική οδό

Δύο νέα σάρωθρα οδικού καθαρισμού σε πλαίσιο ΜΑΝ TGL και TGM με υπερκατασκευή του οίκου FAUN προμηθεύτηκε πρόσφατα η Αττική οδός από την εταιρεία

Ηλεκτροκίνητα σάρωθρα Green Machines

Η εταιρεία Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε., ανέλαβε πρόσφατα την εισαγωγή των ηλεκτροκίνητων σαρώθρων της Green Machines στην Ελλάδα, τα οποία παρουσίασε στο

Φίλτρα