ΣΕΒ | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

ΣΕΒ

Τόσο τα φορτηγά, όσο και τα βοηθητικά μέσα, θα πρέπει να είναι σύγχρονα με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Πώς να μειώσετε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στις Μεταφορές

Με δεδομένο ότι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις επιχειρήσεις των Μεταφορών και των Logistics αποτελεί υποχρέωση προς συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει οι υπεύθυνοι να λάβουν μια σειρά κατάλληλων και ενδεδειγμένων μέτρων προκειμένου να επιτύχουν αυτό το στόχο.
Σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα (2008), έχουν χαθεί 6.231 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 5.963 ήταν πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα μειώθηκαν και οι μικρές επιχειρήσεις κατά 311 μονάδες. Από την άλλη, αυξήθηκαν οι μεσαίες επιχειρήσεις κατά 30 μονάδες, καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις κατά 14 μονάδες.

ΣΕΒ: Οι χερσαίες μεταφορές ο μεγάλος χαμένος του κλάδου των logistics

Τη σπουδαιότητα των logistics για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αναδεικνύουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), μέσω των οποίων καταγράφεται η πορεία του κλάδου στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, αποσαφηνίζονται τα προβλήματα, αποτυπώνονται

Τα Επαγγέλματα του μέλλοντος στην εφοδιαστική αλυσίδα

O ΣΕΒ δημοσίευσε τo SPECIAL REPORT με θέμα "Επαγγέλματα και δεξιότητες του μέλλοντος στην εφοδιαστική αλυσίδα", το οποίο παρουσιάζει συνοπτικά τα συμπεράσματα έρευνας σχετικά με την ανάπτυξη του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και τις οικονομικές, τεχνολογικές και άλλες μεταβολές που επηρ