συστήματα τηλεματικής και καταγραφής δεδομένων

Αξιοποίηση Δεδομένων ψηφιακού ταχογράφου

24/01/2018 - 17:23

Το σημαντικότερο ίσως εργαλείο στα χέρια του υπεύθυνου μιας εταιρείας Logistics ή του fleet manager της μεταφορικής είναι τα στοιχεία που καταγράφει

«Παρόντα Άπαντα»!

31/03/2016 - 11:41

στη 2η Διεθνή Έκθεση Επαγγελματικών Οχημάτων Τεχνολογίας Μεταφορών & Logistics Transport Show Φορτηγά και Ελαφρά Επαγγελματικά όλων των