τελωνειακή αποθήκευση

Χρόνος παραμονής εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης

Ανακαθορίστηκε ο χρόνος παραμονής των εγχώριων εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, προτού λάβουν οποιονδήποτε προορισμό, σύμφωνα με

Αλλαγές στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης

Με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ τροποποιήθηκε η απόφαση περί υπαγωγής εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και επέρχονται νέες αλλαγές

Φίλτρα